Program akce pro vás připravujeme.

 

Pátek (3. července 2020)

Sobota (4. července 2020)

Neděle (5. července 2020)Bezpečnostní a organizační pokyny


1. Vstup, vjezd a pobyt na akci je na vlastní nebezpečí!

2. Pořadatel nenese zodpovědnost za případné škody vzniklé na zdraví, majetku a věcech účastníků akce.

3. Účastníci akce jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů.

4. Děti se smí akce zůčastnit a pohybovat se na ní jen za doprovodu rodičů.

5. Je zakázáno:

  • vstupovat nebo vjíždět na velkou přistávací plochu pro letadla
  • řídit vozidlo po požití alkoholu či jiných omamných látek
  • vstupovat za bezpečnostní pásky
  • vstupovat na trať rychlostní zkoušky

6. Při závodech ve sprintu a rychlostní zkoušce platí povinnost být připoután bezpečnostním pásem, doporučuje se použití ochranné přilby.

7. Řidič je při jízdě na rychlostní zkoušce a sprintu povinnen snížit rychlost jízdy, případně zastavit:

  • pokud se na trati a její nebezpečné blízkosti objeví lidé
  • pokud dojde k nehodě, nebo poruše některého ze zúčastněných vozidel
  • na pokyn pořadatele (rukou, či barevnou vlajkou)

8. Účastníci akce jsou povinni v celém areálu dodržovat pořádek a čistotu.

9. Rychlost jízdy vozu v areálu kempu je omezena na max. 10 km/h.

10. Automobily smí parkovat pouze na vyznačené ploše, dle pokynů organizátorů.