V SOUČASNÉ DOBĚ NENÍ SESTAVEN PROGRAM PRO DALŠÍ ROČNÍK AKCE BIG MEETING.


 

BIG MEETING 2018

 

  • Pátek (6. července 2018)

14:00 - otevření areálu, příjezd účastníků, volné drifty, volné sprinty 400 m

16:00 - začátek hodnocení Show & Shine

19:00 - soutěž o nejnižší vůz

21:00 - night ''angels'' tuning + DJ stage "MKR Kamion"

                                             

  • Sobota (7. července 2018)

09:00 - volné sprinty 400 m, volné rychlostní zkoušky, volné drifty, hodnocení Show & Shine

10:00 - rychlostní zkouška - 1. kolo

11:00 - sprinty 400 m - měřené jízdy

12:00 - drifty - závod ve třech kategoriích

13:00 - vyhlášené Show & Shine      

14:00 - rychlostní zkouška - 2. kolo

17:00 - vyhlášení výsledků - rychlostní zkouška, sprint 400 m, drift

18:00. - odjezd na spanilou jízdu

19:00 - návrat ze spanilé jízdy, volné sprinty 400 m

21:00 - DJ stage afterparty "MKR Kamion"

 

  • Neděle (8. července 2018)

09:00 - volné sprinty, volné drifty

10:00 - úklid areálu, ukončení akceBezpečnostní a organizační pokyny


1. Vstup, vjezd a pobyt na akci je na vlastní nebezpečí!

2. Pořadatel nenese zodpovědnost za případné škody vzniklé na zdraví, majetku a věcech účastníků akce.

3. Účastníci akce jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů.

4. Děti se smí akce zůčastnit a pohybovat se na ní jen za doprovodu rodičů.

5. Je zakázáno:

  • vstupovat nebo vjíždět na velkou přistávací plochu pro letadla
  • řídit vozidlo po požití alkoholu či jiných omamných látek
  • vstupovat za bezpečnostní pásky
  • vstupovat na trať rychlostní zkoušky

6. Při závodech ve sprintu a rychlostní zkoušce platí povinnost být připoután bezpečnostním pásem, doporučuje se použití ochranné přilby.

7. Řidič je při jízdě na rychlostní zkoušce a sprintu povinnen snížit rychlost jízdy, případně zastavit:

  • pokud se na trati a její nebezpečné blízkosti objeví lidé
  • pokud dojde k nehodě, nebo poruše některého ze zúčastněných vozidel
  • na pokyn pořadatele (rukou, či barevnou vlajkou)

8. Účastníci akce jsou povinni v celém areálu dodržovat pořádek a čistotu.

9. Rychlost jízdy vozu v areálu kempu je omezena na max. 10 km/h.

10. Automobily smí parkovat pouze na vyznačené ploše, dle pokynů organizátorů.