Program BIG RACE 2019

 

Pátek (19. července 2019)

 

15.00 hod – otevření areálu, volné jízdy na okruhu

18.00 hod – ukočení volných jízd

19.00 hod – soutěž o nejnižší vůz

 

 
Sobota (20. července 2019)

 

09.00 hod – volné jízdy na okruhu

10.00 hod – zahájení soutěže leštěnek, zahájení soutěže o nejrychlejšího motokárového jezdce

12.00 hod – závodní jízdy na okruhu

16.00 hod – ukončení závodu na okruhu, pokračování volných jízd

18.00 hod – vyhlášení výsledků

19.00 hod – odjezd na spanilou jízdu, oficiální ukončení akce

20.00 hod – návrat ze spanilé jízdy, možnost přenocování v areálu do neděleBezpečnostní a organizační pokyny


1. Vstup, vjezd a pobyt na akci je na vlastní nebezpečí!

2. Pořadatel nenese zodpovědnost za případné škody vzniklé na zdraví, majetku a věcech účastníků akce.

3. Účastníci akce jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů.

4. Děti se smí akce zůčastnit a pohybovat se na ní jen za doprovodu rodičů.

5. Je zakázáno:

  • vstupovat nebo vjíždět na velkou přistávací plochu pro letadla
  • řídit vozidlo po požití alkoholu či jiných omamných látek
  • vstupovat za bezpečnostní pásky
  • vstupovat na trať rychlostní zkoušky

6. Při závodech ve sprintu a rychlostní zkoušce platí povinnost být připoután bezpečnostním pásem, doporučuje se použití ochranné přilby.

7. Řidič je při jízdě na rychlostní zkoušce a sprintu povinnen snížit rychlost jízdy, případně zastavit:

  • pokud se na trati a její nebezpečné blízkosti objeví lidé
  • pokud dojde k nehodě, nebo poruše některého ze zúčastněných vozidel
  • na pokyn pořadatele (rukou, či barevnou vlajkou)

8. Účastníci akce jsou povinni v celém areálu dodržovat pořádek a čistotu.

9. Rychlost jízdy vozu v areálu kempu je omezena na max. 10 km/h.

10. Automobily smí parkovat pouze na vyznačené ploše, dle pokynů organizátorů.