Program BIG RACE 2019

 

Pátek (2. srpna 2019)

15.00 hod otevření areálu, volné jízdy na okruhu  
18.00 hod ukočení volných jízd  
19.00 hod soutěž o nejnižší vůz  
21.00 hod kino - projekce  

 

 
Sobota (3. srpna 2019)

09.00 hod volné jízdy na okruhu
10.00 hod zahájení soutěže leštěnek, zahájení soutěže o nejrychlejšího motokárového jezdce
12.00 hod závodní jízdy na okruhu
16.00 hod ukončení závodu na okruhu, pokračování volných jízd
18.00 hod vyhlášení výsledků
19.00 hod odjezd na spanilou jízdu, oficiální ukončení akceBezpečnostní a organizační pokyny


1. Vstup, vjezd a pobyt na akci je na vlastní nebezpečí!

2. Pořadatel nenese zodpovědnost za případné škody vzniklé na zdraví, majetku a věcech účastníků akce.

3. Účastníci akce jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů.

4. Děti se smí akce zůčastnit a pohybovat se na ní jen za doprovodu rodičů.

5. Je zakázáno:

  • vstupovat nebo vjíždět na velkou přistávací plochu pro letadla
  • řídit vozidlo po požití alkoholu či jiných omamných látek
  • vstupovat za bezpečnostní pásky
  • vstupovat na trať rychlostní zkoušky

6. Při závodech ve sprintu a rychlostní zkoušce platí povinnost být připoután bezpečnostním pásem, doporučuje se použití ochranné přilby.

7. Řidič je při jízdě na rychlostní zkoušce a sprintu povinnen snížit rychlost jízdy, případně zastavit:

  • pokud se na trati a její nebezpečné blízkosti objeví lidé
  • pokud dojde k nehodě, nebo poruše některého ze zúčastněných vozidel
  • na pokyn pořadatele (rukou, či barevnou vlajkou)

8. Účastníci akce jsou povinni v celém areálu dodržovat pořádek a čistotu.

9. Rychlost jízdy vozu v areálu kempu je omezena na max. 10 km/h.

10. Automobily smí parkovat pouze na vyznačené ploše, dle pokynů organizátorů.